Wilijams

Rakije s potpisom Šimić, proizvedene od voća iz voćnjaka u Marindvoru kraj Požege rezultat su sprege znanosti, izvrsnih agroekoloških uvjeta, nemalog ulaganja i mnogo, mnogo rada.

Marindvor,
Istočna Hrvatska

Rakije